یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 146102940
همزمان با سراسر کشور:

بیستمین مانور ایمنی و زلزله در دبیرستان حاج حسین دهقانی برگزار شد.


بیستمین مانور سراسری ایمنی و زلزله با شعار مدرسه ایمن، جامعه تاب‌آور، با حضور معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار اشکذر و دستگاه های اجرایی ذیربط در دبیرستان پسرانه دوره اول حاج حسین دهقانی در شهرک زرین شهر برگزار شد.

بیستمین مانور سراسری ایمنی و زلزله با شعار مدرسه ایمن، جامعه تاب‌آور،  با حضور معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار اشکذر  و دستگاه های اجرایی ذیربط در دبیرستان پسرانه دوره اول حاج حسین دهقانی در شهرک زرین شهر برگزار شد.

 

 

 آدرس کوتاه :