تاریخ ثبت نام نامزدهاي چهارمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامی شهر و روستا اعلام شد

شناسه : 783462

تاریخ ثبت نام نامزدهاي چهارمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامی شهر و روستا اعلام شد


تاریخ ثبت نام نامزدهاي چهارمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامی شهر و روستا اعلام شد

تاریخ ثبت نام نامزدهاي چهارمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامی شهر و روستا اعلام شد

"محمد حسین فلاح" رئیس ستاد انتخابات شهرستان صدوق تاريخ ثبت نام نامزدهاي چهارمين دوره انتخابات شوراهاي شهر و روستا را 26 فروردين ماه سال 92 اعلام كرد و افزود: اين ثبت نام تا تاريخ اول ارديبهشت ماه و به مدت هفت روز انجام خواهد شد.