یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 158665803

تاکید فرماندار اشکذر بر سعه صدر و مسئولیت پذیری نمایندگان فرماندار در شعب اخذ رای


فرماندار و رئیس هیئت اجرایی انتخابات شهرستان اشکذر در جلسه با نمایندگان فرماندار در شعب اخذ رای این شهرستان گفت: نمایندگان فرماندار در شعب اخذ رای باید با سعه صدر و مسئولیت پذیری شعب را به بهترین شکل مدیریت کنند.

به گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان اشکذر، فرماندار و رئیس هیئت اجرایی انتخابات شهرستان اشکذر در جلسه با نمایندگان فرماندار در شعب اخذ رای این شهرستان گفت: نمایندگان فرماندار در حقیقت مدیران شعب اخذ رای هستند که باید با اقتدار شعب را مدیریت  کنند.

 

هادی هادی نسب اظهار داشت: نمایندگان فرماندار باید کتاب قانون انتخابات را مطالعه و از نظر اخلاقی نماد نظم، سعه صدر و مسئولیت پذیری باشند تا در روز برگزاری انتخابات امور مرتبط با شعب را به بهترین شکل مدیریت نمایند.

 

وی افزود: نمایندگان فرماندار باید یك روز قبل از برگزاری انتخابات به محل شعبه رفته نواقص احتمالی و ملزومات مورد نیاز شعب را بررسی تا در روز رای گیری با آمادگی کامل امور اجرایی شعب را پیش ببرند.

 

فرماندار و رئیس هیئت اجرایی انتخابات شهرستان اشکذر خاطر نشان کرد: اخذ آخرین اطلاعیه‌ها از فرمانداری از وظایف نمایندگان فرماندار هست و تا آخرین مرحله باید در چارچوب اطلاعیه‌هایی که از طرف وزارت کشور و ستاد انتخابات استان و شهرستان صادر می‌شود، عمل کنند و از هر گونه اقدامی بدون اطلاع ستاد انتخابات شهرستان خود داری نمایند.

 

در این جلسه نحو کار با دستگاه احراز هویت توسط مسئول کمیته آموزش و فناوری اطلاعات ستاد انتخابات شهرستان به نمایندگان فرماندار در شعب اخذ رای آموزش داده شد.

 

 آدرس کوتاه :