یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 158357251

تجلیل از سمن های مجری طرح محله من، محله تو شهرستان اشکذر


در جلسه توسعه و حمایت از سازمان های مردم نهاد شهرستان اشکذر از موسسه حامیان حیات پاک اشکذر و موسسه خیریه آینده سازان امید رضوانشهر مجریان طرح "محله من، محله تو" در شهرستان با اهداء لوح سپاس تقدیر شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری اشکذر، جلسه توسعه و حمایت از سازمان های مردم نهاد شهرستان به ریاست "هادی نسب " فرماندار اشکذر برگزار شد.

 

فرماندار اشکذر گفت: تلاش در زمینه نهادینه کردن فعالیت های نشاط اجتماعی در سطح جامعه، هدف متعالی و ارزشمندی است که بر اساس آن سازمان های مردم نهاد شهرستان از طریق افزایش مشارکت، احترام به خرد جمعی و رویکرد تسهیل گرایانه می توانند مطالبات مردمی را پیگیری نمایند.

 

هادی هادی نسب گفت: سازمان های مردم نهاد به عنوان نمادی از مشارکت مبتنی بر تدبیر، تخصص و تعهد، سهم بسزایی در عرصه های اجتماعی شهرستان داشته و دارند و این روند نیز باید با فعالیت هر چه بیشتر سمن ها در شهرستان ارتقا یاید.

 

در پایان این جلسه از موسسه حامیان حیات پاک اشکذر و موسسه خیریه آینده سازان امید رضوانشهر مجریان طرح "محله من، محله تو" در شهرستان با اهداء لوح سپاس تقدیر شد.

 

 آدرس کوتاه :