یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 158680430

تحویل تعرفه و اقلام انتخاباتی بخش خضرآباد


تعرفه و اقلام انتخاباتی بخش خضرآباد با حضور هیئت نظارت شهرستان و نماینده فرماندار، تحویل ستاد انتخابات بخشداری خضرآباد گردید.

به گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان اشکذر، تعرفه و اقلام انتخاباتی بخش خضرآباد با حضور هیئت نظارت  شهرستان و نماینده فرماندار، تحویل ستاد انتخابات بخشداری خضرآباد گردید.آدرس کوتاه :