یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 158684433

تحویل صندوق های اخذ رای به نمایندگان فرماندار


صندوق های اخذ رای به نمایندگان فرماندار در محل فرمانداری شهرستان اشکذر تحویل داده شد.

به گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان اشکذر، صبح جمعه دوم اسفند ماه،  صندوق های اخذ رای به نمایندگان فرماندار در محل فرمانداری شهرستان اشکذر تحویل داده شد.آدرس کوتاه :