تسریع در اجرای پروژه مسکن مهر

شناسه : 784932

تسریع در اجرای پروژه مسکن مهر


تسریع در اجرای پروژه مسکن مهر

تسریع در اجرای پروژه مسکن مهر

به گزارش روابط عمومی فرمانداری در جلسه مشترک فرماندار صدوق، مدیریت بنیاد مسکن و رئیس مسکن و شهرسازی استان ، فرماندار صدوق خواستار اجرای فاز دوم مسکن مهر اشکذر شد.

در این جلسه مشترک سعید عبداللهی مسکن مهر را یکی از ارزنده ترین و ماندگارترین خدمات دولت پس از انقلاب عنوان کرد و بر رفع دغدغه مسکن جوانان به عنوان یکی از مهترین مسائل تاکید کرد.

فرماندار صدوق از روند پیشرفت فاز اول مسکن مهر مرکز شهرستان ابراز خشنودی کرد و بر تسریع در روند اجرایی فاز دوم مسکن مهر تاکید کرد.

لازم به ذکر است با شروع فاز دوم این پروژه 250 زوج جوان مرکز شهرستان خانه دار خواهند شد.