یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 146189210
در نشست ستاد بازآفرینی شهری مطرح شد:

تسریع در پیگیری طرح بازآفرینی شهری اشکذر و خضرآباد


معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار اشکذر گفت: اجرای این طرح ضمن توانمند سازی بافت های دارای ارزش تاریخی، احیا و نوسازی آنها را در پی خواهد داشت.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، سومین نشست ستاد بازآفرینی شهری با حضور معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار اشکذر، شهرداران اشکذر و خضرآباد و سایر اعضا ستاد در سالن کوثر فرمانداری برگزار شد.

 

معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار اشکذر با بیان اینکه تاکنون چندین نشست در قالب کمیته فنی فرمانداری شهرستان و هم چنین دفتر فنی استانداری در خصوص طرح بازآفرینی شهری برگزار شده است گفت: این طرح در شرایط فعلی در زمینه جذب اعتبار رقابتی شده و می طلبد که در شهرستان اشکذر هم این روند هر چه زودتر به سرانجام برسد.

 

مصطفی پوردهقان تسریع در پیگیری طرح بازآفرینی در اشکذر و خضرآباد را از اعضای این ستاد خواستار و افزود: اجرای این طرح ضمن توانمندسازی بافت های دارای ارزش تاریخی، احیا و نوسازی آنها را در پی خواهد داشت.

 

در این نشست طرح بازآفرینی ارائه شده توسط شهرداری اشکذر و خضرآباد مورد بررسی اعضای ستاد قرار گرفت.

 

 

 

 

 آدرس کوتاه :