تسلیت به جناب آقای حسین غلامزاده

شناسه : 784147

تسلیت به جناب آقای حسین غلامزاده


تسلیت به جناب آقای حسین غلامزاده

تسلیت به جناب آقای حسین غلامزاده
 از بد روزگار بیماری گریبان گیر وی شده و  علیرغم تلاش پزشکان، حیات دنیوی را بدرود گفته و به دیار باقی شتافت. کلیه کارمندان و گروه خبری پرتال فرمانداری شهرستان صدوق این ضایعه تاسف بار را خدمت آن همکار عزیز و زحمتکش تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن جوان ناکام غفران و برای کلیه بازماندگان صبر و سلامتی مسئلت می نمائیم.