تسهيلات ارزان قيمت در انتظار واحدهاي صنعتي شهرستان صدوق

شناسه : 785663

تسهيلات ارزان قيمت در انتظار واحدهاي صنعتي شهرستان صدوق


تسهيلات ارزان قيمت در انتظار واحدهاي صنعتي شهرستان صدوق

تسهيلات ارزان قيمت در انتظار واحدهاي صنعتي شهرستان صدوق

به گزارش روابط عمومي فرمانداري صدوق،"سعيد عبداللهي فرماندار اين شهرستان صبح چهارشنبه در نشستي با حضور "آزموده" رئيس بانك صنعت ومعدن استان بر افزايش اعتبارات اين شهرستان در بخش صنعت تاكيد كرد.

وي از شهرستان صدوق به عنوان يكي از قطب هاي استان ياد و خاطر نشان كرد: در حال حاضر واحدهاي توليدي متعددي در حال احداث مي باشند كه انتظار مي رود با حمايت بانك صنعت و معدن استان و ارائه تسهيلات ارزان قيمت حمايت هاي خوبي از اين بخش صورت پذيرد.

رئيس بانك صنعت و معدن استان نيز در اين نشست سهم شهرستان صدوق از اعتبارات بخش صنعت را خوب ارزيابي كرد و بر افزايش ميزان آن قول مساعد داد.