یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 154133211
سرپرست فرمانداری اشکذر عنوان کرد:

تسهیل در واگذاری زمین به سرمایه گذاران با توجه به ضوابط قانونی


هادی هادی نسب به مشارکت بالای سرمایه گذاران در جهت اجرای طرح های اشتغال زایی شهرستان اشکذر اشاره و گفت: همکاری اداره منابع طبیعی و آبخیزداری در واگذاری زمین با سرمایه گذاران باید در چارچوب قوانین تعریف شده این سازمان صورت گیرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری اشکذر، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با سرپرست فرمانداری اشکذر دیدار نمود.

 

سرپرست فرمانداری اشکذر با بیان اینکه بخش عمده ای از شهرستان اشکذر را مناطق خشک و کویری تشکیل می دهد که اغلب جنگل دست کاشت هستند، بر توجه بیشتر متولیان امر جهت حفظ این سرمایه های اجتماعی تاکید کرد.

 

هادی هادی نسب به مشارکت بالای سرمایه گذاران در جهت اجرای طرح های اشتغال زایی شهرستان اشاره و گفت: همکاری اداره منابع طبیعی و آبخیزداری در واگذاری زمین به سرمایه گذاران باید در چارچوب قوانین تعریف شده این سازمان صورت گیرد.

 

وی تسهیل در روند واگذاری زمین به سرمایه گذاران با در نظر گرفتن ضوابط قانونی و دغدغه های زیست محیطی را خواستار شد و افزود: در صورت تسهیل روند امور واگذاری زمین، سرمایه گذاران رغبت بیشتری برای سرمایه گذاری پیدا کرده و بالطبع اشتغال زایی بیشتری ایجاد خواهد شد.

 

بررسی نحوه واگذاری زمین به سرمایه گذاران توسط اداره منابع طبیعی،  امور اراضی جهاد کشاورزی و اداره راه و شهرسازی از جمله موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

 

 آدرس کوتاه :