تشکیل اتاق فکر سند توسعه و چشم انداز صدوق

شناسه : 785182

تشکیل اتاق فکر سند توسعه و چشم انداز صدوق


تشکیل اتاق فکر سند توسعه و چشم انداز صدوق

تشکیل اتاق فکر سند توسعه و چشم انداز صدوق

فرماندار صدوق در بررسی مطالعات و الگوبرداری اسناد بالادستی سند توسعه و چشم انداز شهرستان گفت:مشاورین سند توسعه شهرستان طرحی را ارائه نمایند که به عنون یک سند جامع و کامل برای شهرستان قابل اجرا و عملیاتی باشد.

عبداللهی با تاکید بر استفاده از ظرفیت های موجود در شهرستان گفت:یقینا بدون بررسی وضعیت حال و پتانسیل موجود در شهرستان نمی توانیم افق دوردستی را طراحی و اجرا کنیم.

فرماندار صدوق به تشکیل کمیته راهبردی و اتاق فکر توسط مشاور اشاره و خاطرنشان کرد:مشاورین طرح با شرکت در مباحث اتاق فکر قدم های مثبت و موثری را برای جذب ایده های کارشناسان و نظرات افراد صاحب نظر بردارند.