یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 153589873
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار اشکذر:

تعامل سازنده تشکل های کارگری و کارفرمایی جهت به حداقل رساندن دغدغه کارگران شهرستان


محمد شیبانی در جلسه کمیسیون کارگری شهرستان اشکذر رصد کردن مسائل و مشکلات جامعه کارگری را یکی از اهداف مهم این کمیسیون برشمرد و بر تعامل سازنده تشکل های کارگری و کارفرمایی جهت به حداقل رساندن دغدغه کارگران شهرستان تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار اشکذر در کمیسیون کارگری این شهرستان، با اشاره به اهمیت جایگاه کار و کارگر گفت:در سالی که مقام معظم رهبری سال "رونق تولید" نامگذاری کردند، باید تلاش کرد تا جامعه کار و تولید در راستای ارتقاء تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی گام بردارد.

 

محمد شیبانی یکی از اهداف مهم کمیسیون کارگری شهرستان را رصد کردن مسائل و مشکلات جامعه کارگری عنوان کرد و بر تعامل سازنده با تشکل های کارگری و کارفرمایی در جهت به حداقل رساندن دغدغه کارگران تاکید نمود.

 

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار اشکذر به فرا رسیدن هفته کار و کارگر اشاره و اظهار داشت: شایسته است اعضا کمیسیون در معرفی کارفرمایان برتر شهرستان به مرکز استان شاخص هایی هم چون پرداخت به موقع حق السعی و بیمه کارگران، ایجاد ظرفیت های شغلی جدید، جذب کارگران بومی و حسن تعامل و همکاری کارفرما با تشکیل های کارگری را مد نظر قرار دهند.

 

 

 آدرس کوتاه :