تعریض و ایمن سازی جاده اشکذر-میبد

شناسه : 784268

تعریض و ایمن سازی جاده اشکذر-میبد


تعریض و ایمن سازی جاده اشکذر-میبد

تعریض و ایمن سازی جاده اشکذر-میبد

به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر (اشکذر)؛ عملیات تعریض و ایمن سازی و رفوژ میانی جاده  کنارگذر اشکذر-میبد با پیمانکاری  سازمان همیاری  شهرداری های استان آغاز گردیده و تا یک ماه آینده به بهره برداری می رسد.

این گزارش می افزاید: هزینه اجرایی پروژه فوق از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری به استان جذب و کسری آن از بودجه داخلی شهرداری اشکذر تامین می گردد.

لازم به ذکر است میدان ورودی فیروزآباد اشکذر نیز در عملیات فوق احداث می گردد.