یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 153747009
همزمان با روز کارگر:

تقدیر از کارگران یک واحد صنعتی در شهرستان اشکذر


به منظور ارج نهادن به مقام کارگر، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار اشکذر و اعضای کمیسیون کارگری این شهرستان با حضور در یک واحد صنعتی و اهداء شاخه گل به کارگران از زحمات آنها تقدیر کردند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، به منظور ارج نهادن به مقام کارگر، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار اشکذر و اعضای کمیسیون کارگری شهرستان با حضور در یک واحد صنعتی و اهداء شاخه گل به کارگران از زحمات آنها تقدیر کردند.

 

 آدرس کوتاه :