تقويت نقش نخبگان شهرستان اشكذر

شناسه : 1478063

تقويت نقش نخبگان شهرستان اشكذر


تقويت نقش نخبگان شهرستان اشكذر

تقويت نقش نخبگان شهرستان اشكذر

به گزارش روابط عمومي فرمانداري اشكذر، "محمدعلي شاه حسيني" روز يكشنبه در گفتگو با پايگاه اطلاع رساني فرمانداري با تاكيد بر تقويت نقش نخبگان شهرستان در تصميم گيري ها اظهار داشت: تشكيل اتاق فكر ، استفاده از نظرات و بهره گيري از انديشه هاي افراد صاحب نظر يكي از اولويت هاي كاري اين شهرستان است.

فرماندار اشكذر با تاكيد بر جامع نگري در برنامه ها تصريح كرد: مسائل و مشكلات شهرستان در ابعاد مختلف شناسايي و بررسي شده است كه با مشورت و استفاده از نظرات نخبگان در بازه زماني مشخص مرتفع خواهد شد.

اين مقام مسئول افزود: با تدبير و خرد جمعي مسائل و تنگناهاي شهرستان قابل حل خواهد بود.

شاه حسيني وحدت و يكپارچگي را يكي از نيازهاي اساسي مردم شهرستان عنوان كرد و گفت: اميدواريم در دولت تدبير و اميد اين مهم محقق گرديده و شهرستان مسير توسعه و پيشرفت خود را كه طي سالهاي اخير با چالش هاي اساسي روبرو بوده است  با سرعت و همت تمامي مديران شهرستان طي كند.