یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 146276948

تلقیح مصنوعی دام سبک در شهرستان اشکذر به روش لاپاراسکوپی


پرواربندی گوسفند، افزایش تولید گوشت قرمز و هم چنین درصد چند قلوزایی بالای نژادهای جدید از جمله مهمترین مزیت تلقیح نژاد دام سبک به روش لاپاراسکوپی به شمار می رود که در شهرستان اشکذر در حال اجراست.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، فرماندار اشکذر با معیت رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی و هم چنین معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری از یک واحد دامپروری در اشکذر بازدید کرد.

 

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان در جریان این بازدید، تلقیح مصنوعی دام سبک به روش لاپاراسکوپی را یکی از برنامه های این سازمان در جهت اصلاح نژاد دام سبک با نژاد های برتر و پر تولید دانست که درصد گیرایی بالایی را دارد.

 

سید جمال سجادی پور گفت: در این روش،  نژادهای بومی منطقه با نژاد رومانف تلقیح می شود که در نسل اول 50 درصد خصوصیت دام اصلاح نژادی رومانف را دارا و در مراحل بعد تا 75 درصد اثرگذاری را خواهد داشت.

 

وی پرواربندی گوسفند، افزایش تولید گوشت قرمز و هم چنین درصد چند قلوزایی بالای نژادهای جدید را از جمله مهمترین مزیت تلقیح نژاد دام سبک به روش لاپاراسکوپی در شهرستان اشکذر دانست.

 

 

 

 

 آدرس کوتاه :