جاذبه های تاریخی و گردشگری شهرستان صدوق

شناسه : 784217

جاذبه های تاریخی و گردشگری شهرستان صدوق


جاذبه های تاریخی و گردشگری شهرستان صدوق

جاذبه های تاریخی و گردشگری شهرستان صدوق
 

از جاذبه های تاریخی و گردشگری شهرستان صدوق می توان موارد ذیل را نام برد:

آسیاب آبی اشکذر

قلعه اشکذر

مسجد حاجی رجب

مسجد ریگ رضوانشهر

مجموعه سلطان  بندرآباد

اسفنجریه

مجموعه باغ وزیر حجت آباد

آب انبار هفت  بادگیر عصرآباد

مسجد جامع ندوشن

برج و دروازه های ندوشن

قلعه سپیده ندوشن

خانه قلعه ای های ندوشن

منار جنبان مسجد جامع ندوشن

مقبره شیخ علی خاموش ندوشن

امامزاده کافی خضرآباد

گنبد تاج ابراهیم آباد