جاري شدن سيل باعث ايجاد خسارات به باغات و مزارع كشاورزي شهرستان شد

شناسه : 783532

جاري شدن سيل باعث ايجاد خسارات به باغات و مزارع كشاورزي شهرستان شد


جاري شدن سيل باعث ايجاد خسارات به باغات و مزارع كشاورزي شهرستان شد

جاري شدن سيل باعث ايجاد خسارات به باغات و مزارع كشاورزي شهرستان شد

به گزارش روابط عمومي فرمانداري صدوق، جاري شدن سيل در بعضي از مناطق اين شهرستان موجب خسارات به باغات و مزارع كشاورزي اين شهرستان شد.

به گفته فرماندار و رئيس ستاد حوادث غيرمترقبه شهرستان بيشترين ميزان بارندگي در منطقه ندوشن با بيش از 18 ميليمتر بارش بوده است.

دشتي پور از اعزام كارشناسان جهاد كشاورزي شهرستان براي بررسي ميزان خسارات وارد شده به كشاورزان خبر داد.

 رئيس ستاد حوادث غيرمترقبه شهرستان از كاهش شديد دماي هوا طي ساعات آينده خبر داد و گفت: بيشينه دما 7 و كمينه1- طي 24 ساعت آينده در شهرستان از سوي اداره كل هواشناسي استان پيش بيني شده است.

فرماندار صدوق از كشاورزان شهرستان خواست تمهيدات لازم را براي مقابله با وزش باد و طوفان شديد در نظر بگيرند.

گزارش ها از ندوشن و خضرآباد حاكي از آن است كه بارش ها در مناطق كوهستاني به صورت برف نازل شده است.