جاري شدن سيل در مناطق مختلف بخش خضرآباد و ندوشن

شناسه : 783702

جاري شدن سيل در مناطق مختلف بخش خضرآباد و ندوشن


جاري شدن سيل در مناطق مختلف بخش خضرآباد و ندوشن

جاري شدن سيل در مناطق مختلف بخش خضرآباد و ندوشن

به گزارش روابط عمومي فرمانداري صدوق، جاري شدن سيل در بعضي از مناطق اين شهرستان موجب خسارات به باغات و مزارع كشاورزي اين شهرستان شد.

به گفته فرماندار و رئيس ستاد حوادث غيرمترقبه شهرستان بيشترين ميزان بارندگي در بخش خضرآباد با بيش از 40 ميليمتر گزارش شده است.

دشتي پور بيشترين ميزان سيل را در مناطق روستايي حومه خضرآباد اعلام كرد و گفت: بسياري از باغات، راه هاي مواصلاتي، مرغداري ها ، دامداري ها ، منازل مسكوني، شبكه برق، شبكه هاي گاز، بندهاي خاكي و سالن هاي ورزشي در اين سيل تخريب شده اند.

همچنين گزارشهاي رسيده حاكي از آن است كه جاري شدن سيل در شهر ندوشن باعث تخريب قنوات اين شهر شده است. تلف شدن دام هاي دامدارن در ندوشن و نيوك نيز باعث نگراني دامدارن منطقه شده است.