جایگاه شهرستان صدوق در کنکور سراسری 89 برجسته است

شناسه : 785893

جایگاه شهرستان صدوق در کنکور سراسری 89 برجسته است


جایگاه شهرستان صدوق در کنکور سراسری 89 برجسته است

جایگاه شهرستان صدوق در کنکور سراسری 89 برجسته است

امسال نیز استان یزد طبق سنوات گذشته رتبه اول کنکور سراسری را از آن خود کرده است که این افتخار حاصل تلاش دانش آموزان و دبیران استان یزد است.

وی جایگاه شهرستان صدوق در این افتخار را برجسته عنوان کرد و افزود: شهرستان برتر در کنکور سراسری 89 در روزهای آتی توسط استاندار معرفی و در مراسمی از عوامل این موفقیت تجلیل خواهد شد.