یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 158013625
معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری:

جایگاه نخست شهرستان اشکذر در جذب وام های کم بهره طرح های اشتغال زایی کشاورزی استان از محل اعتبارات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه


مصطفی پور دهقان گفت:اداره جهاد کشاورزی شهرستان به عنوان عضو کارگروه تاکنون بیش از 70 درصد از تسهیلات پرداختی توسط بانک های عامل را به مبلغ 210 میلیارد ریال در زمینه طرح های کشت جایگزین با آبیاری نوین و تغییر کشت در قالب بهره وری بالاتر پرداخت نموده است.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری اشکذر با اشاره به مبلغ 5 هزار میلیارد ریالی تخصیص یافته از محل بند الف تبصره 18بودجه به استان جهت حمایت از طرح های اشتغالزایی بخش کشاورزی، گفت: در این راستا به واسطه تاکید فرماندار محترم کارگروه اشتغال شهرستان جهت پیگیری های مجدانه اعضای  به صورت منظم تشکیل شده است.

 

مصطفی پور دهقان افزود: اداره جهاد کشاورزی شهرستان به عنوان عضو کارگروه تاکنون بیش از 70 درصد از تسهیلات پرداختی توسط بانک های عامل به مبلغ 210 میلیارد ریال را به طرح های اشتغالزا شهرستان که عمدتا شامل طرح های کشت جایگزین با آبیاری نوین و تغییر کشت در قالب بهره وری بالاتر بوده پرداخت نموده است.

 

وی خاطر نشان کرد: سیاست کارگروه اشتغال شهرستان حمایت از طرح های دانش بنیان، کم آبخواه و سبز می باشد که از ردیف همین تسهیلات حمایت خواهد شد.

 

 آدرس کوتاه :