یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 158041017
معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری خبر داد:

جذب اعتبارات ملی جهت ایجاد دو سایت جدید تلفن همراه در بخش خضرآباد جهت پوشش 6 روستا


"مصطفی پور دهقان" گفت:این اعتبارات جهت بهبود وضعیت آنتن دهی و پوشش مناسب تلفن همراه و از محل اجرای طرح های توسعه خدمات عمومی روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اختصاص داده شده است

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری اشکذر از جذب و تخصیص اعتبارات ملی جهت ایجاد دو سایت جدید تلفن همراه در شش روستا بخش خضرآباد شامل دربرز، ارزانک، کمال آباد، زربند، شرب العین و تقویه خبر داد.

 

مصطفی پور دهقان گفت: این اعتبارات جهت بهبود وضعیت آنتن دهی و پوشش مناسب تلفن همراه و از محل اجرای طرح های توسعه خدمات عمومی روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اختصاص داده شده که با اجرای آن بخش اعظمی از مشکل پوشش شبکه تلفن همراه در این منطقه مرتفع خواهد شد.

 

 

 

 


آدرس کوتاه :