یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 158660626

جلسه آموزشی بازرسان انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی شهرستان اشکذر برگزار شد


در این دوره آموزشی شرح وظایف بازرسان قبل، حین و بعد از برگزاری انتخابات توسط آقای ابوطالبی کارشناس انتخابات استانداری برای حاضرین در جلسه تشریح شد.

به گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان اشکذر، جلسه آموزشی بازرسان انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی شهرستان اشکذر با حضور "پور دهقان" رئیس هیئت بازرسی و "قانعیان" دبیر هیئت بازرسی انتخابات شهرستان در سالن کوثر فرمانداری برگزار شد.

 

در این دوره آموزشی شرح وظایف بازرسان قبل، حین و بعد از برگزاری انتخابات توسط آقای ابوطالبی کارشناس انتخابات استانداری برای حاضرین در جلسه تشریح شد.

 

 آدرس کوتاه :