جلسه انجمن کتابخانه های شهرستان صدوق برگزارشد.

شناسه : 1476752

جلسه انجمن کتابخانه های شهرستان صدوق برگزارشد.


جلسه انجمن کتابخانه های شهرستان صدوق برگزارشد.

جلسه انجمن کتابخانه های شهرستان صدوق برگزارشد.

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری صدوق"احمد علی دشتی پور"روزشنبه درجلسه انجمن کتابخانه های شهرستان صدوق نقش موثر کتاب درساختن جامعه ی آگاه راخاطرنشان کردوگفت:کتاب غذای روح جامعه است که مسئولین باید درنظر گرفتن این مهم کتابخانه ها راسازماندهی کنند.

وی هم چنین بااشاره به درپیش روداشتن نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی،کتابخانه ها را جایگاه مناسب درخصوص آشنا سازی قشرکتابخوان جامعه بااهمیت حضور درانتخابات دانست وافزود:کتابخانه هاباید محل گفتگوی روشنفکران درخصوص مسائل مهم اجتماعی وسیاسی جامعه مانند انتخابات باشد.

محمد حسين پارسائيان مديركل كتابخانه‌هاي استان يزد نیز در اين نشست با ارائه گزارشي از وضعيت كتاب و كتابخواني استان گفت: يزد از لحاظ سرانه كتاب و سرانه متراژ كتابخانه رتبه اول و از لحاظ سرانه عضويت، رتبه دوم را در كشور دارد.
وي هم چنين اظهار داشت: از نظر رهبر معظم انقلاب اسلامي كتابخواني، فايده سوادآموزي است و اين تعبير بدان معني است كه اساساً سواد مقدمه‌اي براي ورود به دنياي كتاب و مطالعه است.
پارسائيان افزود: معظم له تأكيد دارند كتابخواني براي همه مردم به يك عادت تبديل شود كه در اين راستا روابط عمومي‌ دستگاهها براي ترويج مطالعه بين كاركنان خود و خانواده‌هاي آنان مهم‌ترين نقش را دارند.

پیگیری راه اندازی کتابخانه سیار،نبود کتابخانه دربخش خضرآباد،تجهیز وایجادکتابخانه درمکان های عمومی واطلاع رسانی درخصوص اهمیت کتاب وکتابخوانی به شهروندان ازاهم موارد مطرح شده دراین نشست بود.

شهرستان صدوق ازنظرایفلا رتبه اول سرانه فضای کتابخانه درخاورمیانه است.