جلسه توجيهي نمايندگان فرماندار در شعب اخذ راي شهرستان صدوق برگزار شد.

شناسه : 1477114

جلسه توجيهي نمايندگان فرماندار در شعب اخذ راي شهرستان صدوق برگزار شد.


جلسه توجيهي نمايندگان فرماندار در شعب اخذ راي شهرستان صدوق برگزار شد.

جلسه توجيهي نمايندگان فرماندار در شعب اخذ راي شهرستان صدوق برگزار شد.


جلسه توجيهي نمايندگان فرماندار در شعب اخذ راي شهرستان  صدوق برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری صدوق،"احمد علی دشتی پور"درجلسه توجيهي نمايندگان خود در شعب اخذ راي اين  شهرستان؛ ضمن تشريح ساز و كار اجراي انتخابات در ايران تصريح كرد: پايبندي به اين ساز و كار امكان وقوع تخلفات احتمالي خاطيان و شايع پراكني دشمنان را از بين مي برد.

وی اظهارداشت: رعايت تمام موارد قانوني و عملكرد شفاف مجريان، براي برگزاري انتخاباتي سالم و بي شائبه ضروري است.

در ادامه اين جلسه وظايف و اختيارات نمايندگان فرماندار تشريح گرديد.
درشهرستان صدوق،35 شعبه اخذ راي پيش بيني شده كه حضور24نماينده فرمانداردربخش مركزي و11نماينده بخشدار دربخش خضرآباد در شعبه هاي اخذ راي حضور خواهند داشت.

فرماندارصدوق حضور ناظران شوراي نگهبان و نيز نمايندگان نامزدها در تمام مراحل برگزاري انتخابات را بخشي از اين ساز و كار عنوان كرد.