یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 146250502

جلسه ساماندهی جاده اشکذر به چرخاب برگزار شد


محمدعلی شاه حسینی ضمن تاکید بر ارائه طرح کارشناسی حد فاصل پل قطار گفت: با مشخص شدن وضعیت دهنه دوم پل قطار، مشکل دسترسی شهروندان به ایستگاه راه آهن اشکذر مرتفع خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، جلسه ساماندهی جاده اشکذر به چرخاب با حضور فرماندار، معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار اشکذر و سایر دستگاه های مرتبط  در این زمینه برگزار شد.

 

فرماندار اشکذر این جاده را مسیر اصلی دسترسی بخش خضرآباد به مرکز شهرستان عنوان کرد و بر مشخص کردن وضعیت طرح این جاده حدفاصل پل قطار تاکید کرد.

 

محمدعلی شاه حسینی با بیان اینکه ایستگاه راه آهن شهرستان در شرایط فعلی از دسترسی مناسب برخوردار نیست، گفت: با ارائه طرح کارشناسی در خصوص این جاده، ضمن مشخص شدن وضعیت دهنه دوم پل قطار، مشکل دسترسی شهروندان به راه آهن اشکذر هم مرتفع خواهد شد.

 

در این جلسه ضمن بحث کارشناسی در خصوص احداث دهنه دوم پل قطار با حضور کارشناسان اداره کل راه آهن استان، مقرر گردید طرح اصلاحی این جاده حد فاصل پل قطار با همکاری شهرداری اشکذر و بخشداری مرکزی تهیه و جهت بررسی به شورای ترافیک شهرستان ارسال گردد.

 

 آدرس کوتاه :