یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 158107972

جلسه کارگروه اشتغال شهرستان اشکذر برگزار شد


فرماندار اشکذر با تاکید بر نظارت بیشتر و ویژه تر بر روی طرح های اشتغال روستایی، هدف اصلی از پرداخت تسهیلات را ایجاد اشتغال پایدار در شهرستان عنوان کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، جلسه کارگروه اشتغال شهرستان اشکذر با موضوع تشکیل کمیته بازرسی و تعیین اعضای این کمیته به تفکیک طرح های مرتبط با ادارات مختلف به ریاست" هادی هادی نسب" فرماندار اشکذر و سایر اعضا کارگروه در دفتر فرماندار برگزار شد.

 

فرماندار اشکذر با تاکید بر نظارت بیشتر و ویژه تر بر روی طرح های اشتغال روستایی، هدف اصلی از پرداخت تسهیلات را ایجاد اشتغال پایدار در شهرستان عنوان کرد.

 

در این جلسه مقرر گردید در خصوص طرح های با تسهیلات بالای یکصد میلیون تومان و بررسی اشتغال های تعهد شده آنها در قالب کمیته بازرسی انجام شود و نتایج در جلسات بعدی مطرح تا تصمیمات مربوطه در این زمینه اتخاذ گردد.

 

 آدرس کوتاه :