یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 158200978

جلسه کمیته فنی شورای ترافیک شهرستان اشکذر برگزار شد


در این جلسه درخواست های شهرداری اشکذر در خصوص اصلاح نقاط حادثه خیز سطح شهر بررسی و مقرر شد پس از بازدید از این مکان ها، در جلسه آتی شورای ترافیک شهرستان در خصوص آن تصمیم گیری شود.

به گزرش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، جلسه کمیته فنی شورای ترافیک شهرستان اشکذر به ریاست "هادی هادی نسب" فرماندار و با حضور "پوردهقان" معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، "جعفری پور" شهردار، کارشناسان عمران  شهرداری و فرمانداری و پلیس راهور شهرستان  به منظور بررسی کامل موارد قابل طرح در جلسات شورای ترافیک در دفتر فرماندار اشکذر برگزار شد.

 

در این جلسه درخواست های شهرداری اشکذر در خصوص اصلاح نقاط حادثه خیز سطح شهر از جمله ادامه رفیوژ خیابان امام خمینی(ره)، اصلاح دور برگردان بلوار 45 متری رضوانشهر و ساماندهی تقاطع خیابان عمار پنج و بلوار نبوت(خیابان صالحین) بررسی و مقرر شد پس از بازدید از این مکان ها، در جلسه آتی شورای ترافیک شهرستان در خصوص آن  تصمیم گیری شود.

 

 

 

 

 آدرس کوتاه :