جوانان شهرستان منتظر باشند!

شناسه : 785313

جوانان شهرستان منتظر باشند!


جوانان شهرستان منتظر باشند!

جوانان شهرستان منتظر باشند!

در نشستی با حضور معاون فرماندار صدوق برنامه های کمیته سفرهای شهرستانی ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان بررسی شد.

در این نشست محمد علی شاه حسینی با بیان اهمیت رسیدگی و بررسی مسائل جوانان گفت: خوشبختانه در دولت نهم و دهم رویکرد فرهنگی دولت به گونه ای بوده است که رسیدگی به وضعیت قشر جوان در اولویت بوده است و دستگاه های اجرایی نیز در راستای همین سیاست موظف به رسیدگی به وضعیت جوانان و شناسایی آسیب های پیش روی آنان بوده و هستند.

معاون فرماندار صدوق از مجریان برنامه های نشست ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان خواست تا برنامه های پیشنهادی خود در حوزه جوانان از جمله اوقات فراغت،مشارکت،ازدواج، هویت و سلامت اجتماعی را به دبیرخانه کمیته سفر مستقر در دفتر اموربانوان فرمانداری شهرستان ارسال نمایند.

کمیته سفر وظیفه  هماهنگی و برنامه ریزی سفر معاون سیاسی و منیتی استانداری یزد و هیات همراه به شهرستان  جهت رسیدگی به مسائل جوانان و برگزاری نشست و کارگاه های تخصصی را بر عهده دارد.