حضورسرپرست فرمانداري صدوق درجمع عوامل اجرايي سرشماري عمومي نفوس ومسكن صدوق

شناسه : 781589

حضورسرپرست فرمانداري صدوق درجمع عوامل اجرايي سرشماري عمومي نفوس ومسكن صدوق


حضورسرپرست فرمانداري صدوق درجمع عوامل اجرايي سرشماري عمومي نفوس ومسكن صدوق

حضورسرپرست فرمانداري صدوق درجمع عوامل اجرايي سرشماري عمومي نفوس ومسكن صدوق

"به گزارش روابط عمومی فرمانداری  صدوق "محمد علی شاه حسینی" روز پنج شنبه دربازدید از ستاد سرشماری نفوس ومسکن این شهرستان گفت:سرشماری نفوس ومسکن شالوده ی برنامه ریزی معقول،صحیح وکاربردی برای ساختن آینده ای بهتراست.

وی بااشاره به تجربه و مهارت تیم آمارگیری این شهرستان اظهار امید واری کردباهمکاری مردم این طرح درتاریخ مقرر وباموفقیت به پایان خواهد رسید.

گفتنی است هم اکنون تعداد 50نفر اعم ازکارشناس ،بازبین ومآمور سرشماری کاراخذ آمار واطلاعات راانجام می دهند.