یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 158727127

حضور ویدئو کنفرانسی فرماندار اشکذر در جلسه مشترک استاندار با فرمانداران


فرماندار اشکذر در نشست مشترک ویدئو کنفرانسی "دکتر طالبی" استاندار با فرمانداران شهرستان های استان که به منظور هم اندیشی در خصوص آخرین طرح ها برای پیشگیری و مقابله با کرونا برگزار شد حضور یافت.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، "هادی هادی نسب" فرماندار اشکذر در نشست مشترک ویدئو کنفرانسی "دکتر طالبی" استاندار با فرمانداران شهرستان های استان که به منظور هم اندیشی در خصوص آخرین طرح ها برای پیشگیری و مقابله با کرونا برگزار شد حضور یافت.

 

پیش بینی چارچوب های جدی برای نظم دهی به ترددهای داخل شهری و بین شهری و همچنین توجه فرمانداران برای اعمال مدیریت در شرایط موجود در شهرستان ها برای قطع زنجیره شیوع ویروس کرونا از محورهایی بود که در این نشست مطرح و مورد تبادل نظر قرار گرفت.

 

 آدرس کوتاه :