یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 158753401

حضور ویدئو کنفرانسی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری اشکذر با اعضای استانی ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا


معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری اشکذر در چهارمین نشست مشترک "دکتر طالبی" استاندار، "آیت الله ناصری" امام جمعه یزد و اعضای استانی ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا با فرمانداران شهرستان های استان حضور یافت.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، "پوردهقان"معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری اشکذر در چهارمین نشست مشترک "دکتر طالبی" استاندار، "آیت الله ناصری" امام جمعه یزد و اعضای استانی ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا با فرمانداران شهرستان های استان حضور یافت.

 

عدم بازگشایی اصناف پر خطر مطابق با اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بازگشایی سایر اصناف با رعایت مقررات بهداشتی، فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی با رعایت مقررات بهداشتی، فعالیت دفاتر ثبت ازدواج با ساعت کار معین و هم چنین دفاتر کاریابی و تاکید بر فعالیت کارگروه مشارکت های مردمی و خیرین با حضور نهاهای حمایتی کمیته امداد و بهزیستی در شهرستان ها جهت کمک به اقشار آسیب پذیر از جمله مباحث مطرح شده در این نشست بود.

 

 آدرس کوتاه :