یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 141829603
فرماندار شهرستان اشکذر عنوان کرد؛

حفاظت وصیانت از اراضی ملی امری ضروری است


به گزارش روابط فرمانداری شهرستان اشکذر ,جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی در روز گذشته به ریاست فرماندار شهرستان اشکذر و اعضااین شورا در محل فرمانداری تشکیل جلسه داد.

به گزارش روابط فرمانداری شهرستان اشکذر ,جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی در روز گذشته به ریاست فرماندار شهرستان اشکذر و اعضااین شورا در محل فرمانداری تشکیل جلسه داد.

 

"محمد علی شاه حسینی"فرماندار شهرستان اشکذر در این جلسه  حفاظت وصیانت از اراضی ملی را امری ضروری دانست  و افزود:دستگاه های ذیربط با اعمال دقیق و به موقع قانون ، باید از بیت المال و حقوق دولت و مردم حفاظت کنند.

 

فرمانداراشکذر با بیان اینکه هماهنگی و تعامل  خوبی بین دستگا ها و مجموعه دستگاه قضایی  شهرستان در جلوگیری از  تغییر کاربری زمین ها وجود دارد بر حفظ  کاربری اراضی کشاورزی و جلوگیری از تخریب باغات تاکید کرد.

 

وی در پايان  حفاظت از زمین های اوقاف را یکی از مهمترین وظیفه مجموعه اوقاف دانست ومشخص شدن محدوده زمینهای اوقاف رابه جهت احراز مالکیت وقفی انها را یک ضرورت دانست. 

 

 آدرس کوتاه :