خبر خوش برای بیماران اشکذری

شناسه : 785212

خبر خوش برای بیماران اشکذری


خبر خوش برای بیماران اشکذری

خبر خوش برای بیماران اشکذری

در این نشست عبداللهی با اظهار خشنودی از کمک های خیری جهت ساخت و ساز این مرکز بهداشت و درمان گفت: بارها مشاهده شده است که مردم اشکذر برای درمان خود به مرکز استان مراجعه می کنند و حتی برای درمان سرپایی مجبورند مسافتی را طی کنند که به هیچ وجه قابل قبول نیست.

فرماندار صدوق در ادامه گفت:ساخت این مرکز بهداشتی و درمانی یک امر ضروری و اجتناب ناپذیر است و برای تسریع در روند ساخت آن کمک های خیری و مساعدت های ویژه دانشگاه علوم پزشکی استان را می طلبد.

عبداللهی خاطر نشان کرد:در حال حاظر این مرکز 30 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و اگر کمک های خیری وسایر منایع مالی تامین گردد تا پایان سالجاری این مرکز به بهره برداری خواهد رسید.

در ادامه این نشست دکتر میرمحمدی ساخت مرکز بهداشت و درمان بستر مرکز شهرستان را گامی در راستای ارتقای سطح خدمات رسانی در حوزه بهداشت عنوان کرد و بر مساعدت مالی ویژه دانشگاه علوم پزشکی استان  در جهت تسریع در ساخت این مرکز تاکید کرد.

لازم به ذکر است مرکز بهداشت و درمان بستر اشکذر با هزینه ای بالغ بر 5 میلیارد ریال از محل کمک های خیری احداث و تا پایان سالجاری به بهره برداری خواهد رسید.