دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اشکذراز مرکز توان بخشی بیماران روانی اردکان بازدید کردند

شناسه : 787028

دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اشکذراز مرکز توان بخشی بیماران روانی اردکان بازدید کردند


دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اشکذراز مرکز توان بخشی بیماران روانی اردکان بازدید کردند

دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اشکذراز مرکز توان بخشی بیماران روانی اردکان بازدید کردند

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر، با هدف آشنایی حوزه عملکردی دانشجویان رشته راهنمایی و مشاوره و همچنین آشنایی با انواع اختلالات روانی و آشنایی با مؤسسات حمایت کننده از بیماران دارای اختلالات روانی-شخصیت و عقب ماندگان ذهنی و نیز ارتباط مستقیم با بیماران، جمعی از دانشجویان خواهر و برادر واحد اشکذر از مؤسسه خیریه نگهداری معلولین ذهنی حضرت ابوالفضل(ع) و معلولین جسمی و حرکتی سعادت شهرستان اردکان در استان یزد بازدید نمودند و با فعالیت های مشاوره ای و علایم بیماری های روانی و همچنین بخش های مختلف مرکز توان بخشی و بخش مددکاری از نزدیک آشنا شدند.