در مراسمی روز مدرسه علامه طباطبایی کافی آباد گرامی داشته شد

شناسه : 786034

در مراسمی روز مدرسه علامه طباطبایی کافی آباد گرامی داشته شد


در مراسمی روز مدرسه علامه طباطبایی کافی آباد گرامی داشته شد

در مراسمی روز مدرسه علامه طباطبایی کافی آباد گرامی داشته شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری صدوق،"سعید عبداللهی" فرماندار این شهرستان روز سه شنبه در مراسم روز مدرسه " علامه طباطبایی کافی آباد" بر تحصیل دانش آموزان همراه با تهذیب تاکید کرد.

وی دانش آموزان را آینده سازان مملکت توصیف کرد و افزود: در حال حاضر شرایط تحصیل به بهترین نحو در جامعه مهیا شده است و دانش آموزانی موفق ترند که بتوانند از امکانات موجود به بهترین نحو استفاده نمایند و به دانش خود بیافزایند .

عبداللهی به بیان زندگی علامه طباطبایی پرداخت و اظهار داشت: ایشان همواره در زندگی خود اهل مطالعه بودند و لذت مطالعه کردن را کتب خود بیان نمودند.

فرماندار صدوق علامه طباطبایی را عالمی وارسته و خستگی ناپذیر توصیف کرد و خاطرنشان نمود: در مکتب ایشان شخصیت هایی چون استاد مطهری و آیت ا... جوادی آملی بهره جسته اند و در فضایل این علامه همین بس که تفسیر قرآن مجید را تمام و کمال در اختیار اهل دین قرار داده است.

در پایان این مراسم عبداللهی از تلاش مدیر و دبیران دبیرستان علامه طبطبایی کافی آباد به خاطر بزرگداشت روز علامه طباطبایی تشکر و قدردانی نمود.

روزمدرسه به مناسبت نامگذاری مدارس در مناسبت های ملی و مذهبی و منطقه ای و به نام آن مدرسه در روز عنوان مدرسه با حضور دانش آموزان و با برپایی مراسمی در سطح شهرستان صدوق گرامی داشته می شود.