در نشستي با حضور اعضاي شوراي شهر اشكذر مشكلات اين شهر بررسي شد

شناسه : 1478103

در نشستي با حضور اعضاي شوراي شهر اشكذر مشكلات اين شهر بررسي شد


در نشستي با حضور اعضاي شوراي شهر اشكذر مشكلات اين شهر بررسي شد

در نشستي با حضور اعضاي شوراي شهر اشكذر مشكلات اين شهر بررسي شد

به گزارش روابط عمومي فرمانداري اشكذر، در نشستي با حضور اعضاي شوراي اسلامي شهر اشكذر مسائل و مشكلات اين شهر بررسي شد.

"  محمدعلي شاه حسيني " در ابتداي جلسه بر اهميت مسائل عمران شهري تاكيد كرد و گفت: شهر اشكذر به عنوان مركز شهرستان نيازمند دقت و حسن سليقه اجراي طرح ها و پروژه هاي عمراني توسط دستگاه هاي مرتبط مي باشد.

 فرماندار شهرستان همچنين اظهار داشت:  توسعه حمل و نقل عمومي از جمله مسائلي است كه بايد درهر شهرستاني مورد توجه قرار بگيرد  و اين مهم نيازمند پيگيري همه جانبه مي باشد.

عالي ترين مقام اجرايي شهرستان با اشاره به مشكلات احداث بيمارستان مركز شهرستان تصريح كرد: اميدواريم بتوانيم با همكاري خيرين، شوراي اسلامي شهر اشكذر و ساير مسئولين مشكل احداث بيمارستان در اين شهرستان مرتفع گردد.

در ابتداي اين نشست اعضاي شوراي اسلامي مركز شهرستان به بررسي مسائل اشكذر و اولويت ها و نيازهاي اصلي اين شهر پرداختند.