در نشستي مشكلات شركت تعاوني دهياري هاي بخش مركزي بررسي شد

شناسه : 782638

در نشستي مشكلات شركت تعاوني دهياري هاي بخش مركزي بررسي شد


در نشستي مشكلات شركت تعاوني دهياري هاي بخش مركزي بررسي شد

در نشستي مشكلات شركت تعاوني دهياري هاي بخش مركزي بررسي شد

به گزارش روابط عمومي فرمانداري صدوق، "سيد محمد اشرف" روز چهارشنبه در نشست بررسي مسائل و مشكلات دهياري هاي اين شهرستان كه با حضور مديركل دفتر امور روستايي استانداري برگزار شد اظهار داشت: روستاهاي بخش مركزي عليرغم نزديكي به مركز شهرستان از بسياري از امكانات رفاهي محروم هستند.

بخشدار مركزي صدوق مشاركت مردم در امور روستا را ارزنده توصيف كرد و گفت: خوشبختانه مردم روستاهاي بخش مركزي صدوق در تصميم گيري هاي مرتبط با روستا در بخش هاي مختلف فرهنگي، اقتصادي، كشاورزي و عمراني مشاركت دارند و اين نشان از پويا و زنده بودن روستا است.

وي مشكلات شركت تعاوني دهياري هاي بخش مركزي را در زمينه هاي انجام پروژه هاي عمراني و جذب بودجه برشمرد و از مديركل دفتر امور روستايي خواستار مساعدت و پيگيري موارد مطروحه شد.

در ادامه اين نشست "محمدحسين امامي" نيز بر تقويت شركت تعاوني دهياري ها در سراسر استان تاكيد كرد و گفت: خوشبختانه بخش اعظمي از پروژه ها و طرح هاي عمراني در روستاها بوسيله شركت تعاوني دهياري ها در حال انجام شدن است .

مدير كل دفتر امور روستايي همچنين بر پيگيري و حل مشكلات مالي شركت تعاوني دهياري هاي بخش مركزي قول مساعد داد.