در نشستي مشكلات ورزشي شهرستان صدوق بررسي شد

شناسه : 782308

در نشستي مشكلات ورزشي شهرستان صدوق بررسي شد


در نشستي مشكلات ورزشي شهرستان صدوق بررسي شد

در نشستي مشكلات ورزشي شهرستان صدوق بررسي شد

به گزارش روابط عممي فرمانداري صدوق، "محمدحسين فلاح" روز دوشنبه در نشست بررسي مشكلات ورزشي اين شهرستان كه در محل دفتر وي برگزار شد بر لزوم توجه به امر ورزش تاكيد كرد.

معاون فرماندار صدوق افتخار آفريني تيم بانوان كبدي ابراهيم آباد رستاق را ارزشمند توصيف كرد و اظهار داشت: بانوان اين منطقه با كمترين امكانات و با علاقه و پشتكار مثال زدني توانستند بيشترين سهميه تيم استاني جهت شركت در مسابقات كشوري را كسب نمايند.

فلاح بر ضرورت تسريع در تكميل استخر شناي اشكذر تاكيد كرد و گفت: متاسفانه كمبود اعتبار باعث شده تا روند تكميل اين پروژه به كندي طي شود.

وي به پيشرفت 80 درصدي استخر شناي اشكذر اشاره كرد و گفت: براي تكميل و بهره برداري از اين استخر 4ميليارد ريال اعتبار مورد نياز است.

معاون فرماندار صدوق اظهار اميدواري كرد با تامين بودجه ياد شده بتوان تا سه ماه آينده از اين مهم بهره برداري كرد.

فلاح همچنين به سالن هاي ورزشي موجود در شهرستان اشاره كرد و گفت: 11 سال ورزشي در مناطق مختلف شهرستان وجود دارد كه  ميتوان با برنامه ريزي مدون و مطلوب زمينه مشاركت نوجوانان و جوانان در امور ورزشي را تقويت كرد.