در نشستي وضعيت مدارس شهرستان صدوق بررسي شد

شناسه : 780212

در نشستي وضعيت مدارس شهرستان صدوق بررسي شد


در نشستي وضعيت مدارس شهرستان صدوق بررسي شد

در نشستي وضعيت مدارس شهرستان صدوق بررسي شد

به گزارش روابط عمومي فرمانداري صدوق،"سعيد عبداللهي" روز پنج شنبه در نشستي كه به منظور بررسي وضعيت مدارس شهرستان در دفتر فرماندار برگزار شد گفت: تجهيز مدارس شهرستان به امكانات نوبين آموزشي امري ضروري است.

فرماندار صدوق با اشاره به موفقيت تحصيلي دانش آموزان اين شهرستان در كنكور سراسري گفت: هرچند مدارس از بسياري از امكانات آموزشي بي بهره هستند اما دلسوزي معلمان و دبيران و تلاش دانش آموزان اين محروميت را جبران كرده است و كسب رتبه نخست كنكور سراسري در دو دوره متوالي در سطح كشور بهترين نتيجه اين زحمات است.

رئيس شوراي آموزش و پرورش شهرستان تجهيز مدارس به نمازخانه، امكانات ورزشي و كتب علمي را امري ضروري دانست و خاطر نشان ساخت: سياست آموزشي مي بايست بر مبناي فراهم كردن شرايط براي تحصيل علم و دانش همراه با تهذيب باشد.

بررسي امكانات آموزشي ، وضعيت آموزشي و تجهيزات  مدارس  از ديگر موارد مطرح شده در اين نشست بود.

شهرستان صدوق با 73 واحد آموزشي  داراي 4800 نفر دانش آموز درمقاطع مختلف تحصيلي مي باشد.