دستيار ويژه رييس جمهور از پروژه هاي مهر ماندگار صدوق بازديد كرد

شناسه : 782378

دستيار ويژه رييس جمهور از پروژه هاي مهر ماندگار صدوق بازديد كرد


دستيار ويژه رييس جمهور از پروژه هاي مهر ماندگار صدوق بازديد كرد

دستيار ويژه رييس جمهور از پروژه هاي مهر ماندگار صدوق بازديد كرد

به گزارش روابط عمومي فررمانداری صدوق ، " علي اكبر محرابيان " روز چهارشنبه  از پروژه هاي گاز رساني به شهر و روستاهاي خضرآباد ( با طول 35 كيلومتر تغذيه و 62 كيلومتر خط شبكه توزيع با 53 درصد پيشرفت فيزيكي و 49 ميليارد ريال اعتبار) ، ذوب و نورد زرفام (با ظرفيت 120 هزار تن و پيشرفت فيزيكي 95 و نيم درصدي )و نيروگاه " طرح كوثر " فولاد آلياژي ايران ( با 88 درصد پيشرفت فيزيكي ) بازدید و از نزدیک در جریان پیشرفت پروژه های یاد شده قرار گرفت.