یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 146213611

دوره آموزشی پیشگیری از اعتیاد کارگران ویژه جامعه کار و تولید شهرستان اشکذر برگزار شد


آشنایی با مواد مخدر، افزایش دانش، نگرش و مهارت کارفرمایان و کارگران با اصول و فنون پیشگیری از اعتیاد در واحد های صنعتی و تولیدی از مهمترین اهداف برگزاری این دوره آموزشی بود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، دوره آموزشی پیشگیری از اعتیاد کارگران ویژه جامعه کار و تولید شهرستان اشکذر با حضور فرماندار و مدیران اداری و منابع انسانی واحد های صنعتی و تولیدی شهرستان در سالن کوثر فرمانداری برگزار شد.

 

آشنایی با انواع مواد مخدر، افزایش دانش، نگرش و مهارت کارفرمایان و کارگران با اصول و فنون پیشگیری از اعتیاد در واحد های صنعتی و تولیدی از مهمترین اهداف برگزاری این دوره آموزشی بود.

 

 

 

 

 آدرس کوتاه :