دومين نشست احداث پارك بانوان اشكذر برگزار شد

شناسه : 3498377

دومين نشست احداث پارك بانوان اشكذر برگزار شد
به گزارش روابط عمومي فرمانداري اشكذر، "محمدحسين فلاح" در نشست بررسي احداث پارك بانوان اشكذر با تاكيد بر ارتقاي نشاط اجتماعي در سطح اين شهرستان اظهار داشت: با بررسي هاي صورت گرفته يكي از فازهاي پارك جنت اشكذر براي تحقق اين مهم اختصاص خواهد يافت.

معاون فرماندار اشكذر خواستار همكاري شهرداري و منابع طبيعي در راستاي تسريع در اجراي اين طرح شد و گفت: شهرداري اشكذر با ديوار كشي فار اول اين پارك زمينه را براي اجراي فضاي داخلي پارك فراهم نمايد.

بازديد از محل پارك از ديگر برنامه هاي اين نشست بود.