ديدار فرماندار شهرستان اشكذر با مهدي جعفري نسب نويسنده و فعال فرهنگي

شناسه : 1478351

ديدار فرماندار شهرستان اشكذر با مهدي جعفري نسب نويسنده و فعال فرهنگي


ديدار فرماندار شهرستان اشكذر با مهدي جعفري نسب نويسنده و فعال فرهنگي

ديدار فرماندار شهرستان اشكذر با مهدي جعفري نسب نويسنده و فعال فرهنگي

به گزارش روابط عمومي فرمانداري اشكذر، فرماندار اين شهرستان روز سه شنبه با "مهدي جعفري نسب"  نويسنده و روزنامه نگار برجسته اين شهرستان ديدار و فتگو كرد.

"محمدعلي شاه حسيني" در اين ديدار با تجليل از خدمات ارزنده اين نويسنده گفت: در دولت تدبير و اميد نگاه ويژه اي به اهل فرهنگ و هنر وجود دارد و  در اين راستا از اين قشر نقش آفرين حمايت خواهد شد.

فرماندار اشكذر به نقش مطبوعات در توسعه اشاره كرد و اظهار داشت: بازگو كردن خواسته ها و مطالبات مردم، پيگيري و نقد سازنده از مهمترين وظايف مطبوعات است.

شاه حسيني نقد سازنده را باعث پيشرفت و ترقي دانست و افزود: از نقد  منصفانه و سازنده در شهرستان استقبال ميكنيم.

اين مقام مسئول به نقش نخبگان و صاحب نظران در پيشرفت شهرستان نيز اشاره كرد و اظهار داشت: اگر اين قشر مهم و تاثيرگذار به صحنه نيايند  جامعه دست افراد تنگ نظر و حاشيه پرداز خواهد افتاد.

فرماندار اشكذر خواستار نقش آفريني  نخبگان ، اهل فرهنگ، نويسندگان و افراد صاحب نظر  در راستاي ايجاد وحدت ، دوستي و صميميت بيشتر در مناطق مختلف شهرستان شد.

"مهدي جعفري نسب" نيز در اين ديدار گفت: علاقه اي كه به توسعه و تعالي فرهنگ شهرستان داشتم باعث حركت در اين مسير شد.

اين نويسنده افزود: اهل فرهنگ و هنر بايد زبان گويايي براي مردم و جامعه باشند.

وي اظهار اميدواري كرد با مشاركت نخبگان و افراد صاحب نظر وضعيت روشني براي آينده شهرستان تداعي گردد.

در پايان اين ديدار صميمي با اهداي لوح يادبود و هديه از خدمات ارزشمند اين نويسنده و فعال فرهنگي تجليل شد.