ديدار فرماندار صدوق با هنرمند ريزنويس قرآم كريم

شناسه : 780362

ديدار فرماندار صدوق با هنرمند ريزنويس قرآم كريم


ديدار فرماندار صدوق با هنرمند ريزنويس قرآم كريم

ديدار فرماندار صدوق با هنرمند ريزنويس قرآم كريم

به گزارش روابط عمومي فرمانداري صدوق،"سعيد عبداللهي" يكشنبه شب در ديدار با "سيد حسين پورضوي" هنرمند ريز نويس قرآن كريم گفت: كارگزاران امور دينی بايد با تعاريف درست از قرآن، آن‌را از طريق هنر وارد قلب و زندگی مردم كنند.

فرماندار صدوق خاطر نشان ساخت: ما بايد قرآن را در قالب‌های هنری زيبا و با هدف فراهم كردن بستر مناسب برای پيشرفت به جهانيان معرفی كنيم، زيرا هنر قرآنی بهترين ابزار برای انتقال مفاهيم است.

عبداللهي تصريح كرد: مقام معظم رهبری نيز بر مسئله توسعه فرهنگی و فعاليت‌های هنری تأكيد فراوان دارند و در تمام برنامه‌ها و مناسبت‌های فرهنگی اين موضوع را به همه متوليان و دست‌اندركاران گوشزد می‌كنند.

فرماندار صدوق تاكيد كرد: قرآن كتاب انسان‌سازی و بهترين منبع برای توسعه جامعه است.

وي كتابت آيات قرآن به صورت ريزنويسي بر روي سنگ را كاري ارزشمند و خاص توصيف كرد و از اين هنرمند رضوانشهري به عنوان "پديده هنرقرآني" اين شهرستان يادكرد.

در ادامه اين ديدار "سيدحسين پوررضوي" قرآن را عامل موفقيت و پيشرفت خود بيان كرد و افزود: اگر نبود كلام روح بخش قرآن مجيد و آيات اسرارآميز آن هرگز در اين مسير قرار نميگرفتم.

وي برگزاري نمايشگاه هاي قرآني در شهرهاي متعدد استان را از برنامه هاي آتي خود عنوان كرد.