ديدار فرمانده و پرسنل انتظامي شهرستان با فرماندار

شناسه : 1478043

ديدار فرمانده و پرسنل انتظامي شهرستان با فرماندار


ديدار فرمانده و پرسنل انتظامي شهرستان با فرماندار

ديدار فرمانده و پرسنل انتظامي شهرستان با فرماندار

به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان اشكذر، " سرهنگ كاظم حسيني " فرمانده انتظامي شهرستان اشكذر همراه با جمعي از پرسنل اين فرماندهي روز يكشنبه با فرماندار اين شهرستان ديدار كردند.

سرهنگ حسيني در اين ديدارضمن تبريك انتصاب فرماندار جديد اظهار داشت: يكي از وظايف اصلي پرسنل زحمتكش انتظامي تامين نظم و امنيت شهرستان است كه در اين راستا اين فرماندهي به خوبي نقش خود را ابفا خواهد كرد.

فرماندار اشكذر نيز در سخناني گفت: توجه به بعد امنيت شهروندان و تامين نظم عمومي يكي از وظايف اصلي و خطير نيروي انتظامي است.