ديدار مديرعامل شركت مخابرات استان با فرماندار اشكذر

شناسه : 1478157

ديدار مديرعامل شركت مخابرات استان با فرماندار اشكذر


ديدار مديرعامل شركت مخابرات استان با فرماندار اشكذر

ديدار مديرعامل شركت مخابرات استان با فرماندار اشكذر

به گزارش روابط عمومي فرمانداري اشكذر، مديرعامل شركت مخابرات استان روز دوشنبه با فرماندار اين شهرستان ديدار و گفتگو كرد.

فرماندار اشكذر در اين ديدار اظهار داشت: شركت مخابرات استان همواره در دولت هاي مختلف سرآمد و پيش رو در خدمت رساني به شهروندان بوده است.

"محمدعلي شاه حسيني" با تاكيد بر بومي سازي انتخاب مديران شهرستان تصريح كرد: يكي از خواسته هاي مردم استفاده از اين ظرفيت و بهره گيري از نيروهاي توانمند شهرستان است.

اين مقام مسئول تقويت آنتن دهي در برخي از روستاهاي بخش خضرآباد را خواستار شد و گفت: در موارد ضروري ضعف آنتن دهي باعث بروز نارضايتي در بين اهالي برخي از روستاها شده است.

فرماندار اشكذر سرقت كابل و سيم هاي مسير ارتباطي واحدهاي توليدي مركز شهرستان را موجب اختلال در عملكرد شركت ها عنوان كرد و گفت: در اين راستا پيگيري دستگاه قضايي،شركت مخابرات استان و نيروي انتظامي در شناسايي و برخورد با عوامل آن امري ضروري است.

"مهدي مقوم" نيز در اين ديدار ضمن تبريك انتصاب فرماندار جديد شهرستان اظهار داشت: تجربه مديريتي، توان فني و توان مديريتي از فاكتورهاي مهم انتخاب مديران در شركت مخابرات استان است.

مديرعامل شركت مخابرات استان با اشاره به خسارات وارد شده توسط سارقان سيم و كابل هاي اين شركت در برخي از شهرستان تصريح كرد: با هماهنگي دستگاه قضايي و نيروهاي انتظامي با عوامل سرقت سيم و كابل هاي ارتباطي برخورد جدي خواهد شد.