ديدار مدير و پرسنل مديريت آموزش و پرورش شهرستان اشكذر با فرماندار

شناسه : 1478053

ديدار مدير و پرسنل مديريت آموزش و پرورش شهرستان اشكذر با فرماندار


ديدار مدير و پرسنل مديريت آموزش و پرورش شهرستان اشكذر با فرماندار

ديدار مدير و پرسنل مديريت آموزش و پرورش شهرستان اشكذر با فرماندار

به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان اشكذر ،"عليرضا كماليان " مدير آموزش و پرورش شهرستان اشكذر همراه با جمعي از پرسنل اين مديريت روز يكشنبه با فرماندار اين شهرستان ديدار كردند .

كماليان در اين ديدار ضمن تبريك انتصاب فرماندار جديد اظهار داشت : يكي از وظايف اصلي و مهم قشر فرهنگي توسعه دانش در بين دانش آموزان مي باشد .

وي تصريح كرد:  همه ما فرهنگيان بايد در راستاي گسترش علم و فرهنگ و خودباوري تلاش كنيم تا بتوانيم شهرستان خود را بيش از پيش رشد دهيم .

فرماندار اشكذر نيز در سخناني اظهار داشت : تقويت بنيان علمي دانش آموزان و تلاش براي كسب موفقيت هاي علمي و تداوم موفقيت در كنكور سراسري از اهم وظايف اين مديريت است.

شاه حسيني افزود: اين شهرستان از لحاظ رتبه علمي در جايگاه مطلوبي قرار داشته كه انتظار مي رود با برنامه ريزي صحيح و مدون بنيان علمي دانش آموزان نيز بيش از گذشته تقويت گردد.