یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 158209161

دیدار اعضای شورای دانش آموزی دبستان دخترانه مهدیه با فرماندار اشکذر


اعضای شورای دانش آموزی دبستان دخترانه مهدیه اشکذر چهارمین جلسه شورای دانش آموزی مدرسه خود را با حضور در دفتر " هادی نسب" فرماندار اشکذر برگزار کردند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، اعضای شورای دانش آموزی دبستان دخترانه مهدیه اشکذر چهارمین جلسه شورای دانش آموزی مدرسه خود را با حضور در دفتر " هادی نسب" فرماندار اشکذر برگزار کردند.

 

در ابتدای این دیدار دانش آموزان مهمترین دغدغه و مشکلات مرتبط با مدرسه خود را با فرماندار اشکذر مطرح نمودند.

 

فرماندار اشکذر به نقش مهم شورای دانش آموزی مدارس در تمرین و یادگیری مهارت های اجتماعی پرداخت و گفت: یکی از دغدغه های جدید در حوزه شورای دانش آموزی این است که بتوان شرایطی را در واحدهای آموزشی فراهم نمود تا دانش آموزان بتوانند نقش بپذیرند و به عنوان یکی از ارکان مدرسه همکار معلمان و مدیران باشند.

 

هادی هادی نسب خاطر نشان کرد: شورای دانش آموزی مدارس نهادی مشورتی و مشارکتی در امور اجرایی مدارس است و نقش مهمی در تمرین مسئولیت پذیری، اعتماد به نفس و نقد مودبانه دارد و این نکات نیز باید همواره در شورای دانش آموزی مدارس شهرستان مورد توجه قرار گیرد.

 

فرماندار اشکذر قول مساعد داد مسائل و مشکلات مطرح شده دانش آموزان را توسط اداره آموزش و پرورش شهرستان پیگیری نماید.آدرس کوتاه :